Spolupracovali jsme...

Gate 2 you z.s. za svou mnohaletou existenci mělo tu čest spolupracovat jak s mnoha úžasnými a kreativními jednotlivci, dobrovolníky, tak s mnoha organizacemi. Spojoval a spojuje nás vždy opravdový a nezištný zápal pro věc. Ochota sdílet naše zájmy a dovednosti s vašimi dětmi i celými rodinami. Všem jim za nadšení, ochotu a otevřenost ke sdílení patří veliký díky - jste skvělí!  :-)

Mezi naše dlouhodobé nezištné spolupracovníky patří: