Vítejte na stránkách Gate2you z.s.

NABÍZÍME PROGRAMY PRO AKTIVNÍ RODINY V TEPLICÍCH A OKOLÍ

O nás

V roce 2017 jsme založili křesťansky orientovaný spolek s názvem Gate2you. Tento název má nastínit skutečnost, že chceme aktivně podporovat a inspirovat jedince, rodiny i společnost v jejich lidských, společenských i duchovních potřebách.

Chceme poskytovat podporu:

  • aktivním rodinám bez ohledu na národnost, společenské postavení či vyznání,
  • pro výchovu a celostní rozvoj dětí a mládeže s důrazem na týmovou práci, kreativitu, protidrogovou prevenci a prevenci rasizmu,
  • pro rozvoj společenského, psychického, duchovního a fyzického potenciálu mladého člověka i celých rodin,
  • pro etickou společenskou osvětu v duchu tradičních křesťanských principů lidské svobody, vzájemné mezilidské úcty, rozvoji víry i duchovních hodnot a z toho plynoucí vzájemné služby,
  • pro charitu a misii.

Protože vidím a věřím, že tyto výše popsané hlavní body jsou v dnešní době nesmírně důležité, tak se vynasnažím se všemi našimi dobrovolnými spolupracovníky, aby náš spolek dobře fungoval a přinášel užitek všem lidem a vracel kreativitu, radost, respekt a další tradiční hodnoty do našeho porušeného stvoření.


Mgr. Marek Janovský

Předseda Gate2you z.s.


Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 10453

Číslo účtu Gate2you z.s. : 2301210422 / 2010 (Fio Bank)

IČ Gate2you z.s. : 05986435